Vad är deep web?

Har du hört talas om deep web, hidden web eller invisible web? Alla dessa namn refererar till en och samma sak, det nät av sidor och tjänster som inte registreras av bland annat sökmotorer. Man kan jämföra dessa sidor med vad som kallas för surface web, sidor som är lättillgängliga för allmänheten. Det finns massor av tjänster och sidor som tillhör deep web men för att komma åt dem måste du exempelvis vara kund (till exempel banktjänster) eller betala (video on demand). Det var dataforskaren Mike K. Bergman som myntade begreppet i 2000 och han använde termen i samband med sökmotorer.

Vad kan man hitta på deep web?

Är du ute efter billiga klädesplagg från Adrian Hammond eller har du en förkärlek till mer obskyra sidor som inte har besökts på flera år? Man uppskattar att deep web är 4000 – 5000 gånger så stort som surface web, det synliga internet som finns lättillgängligt för vanliga användare. Man brukar kunna hitta sidor genom att nå deras externa IP-adress, även om de inte finns registrerade på sökmotorer som Google eller liknande. De flesta av sidorna på deep webb döljer dock sin IP-adress av olika anledningar och du måste använda dig av specialiserade program för att komma åt dem. Ett av de mest populära programmen för att surfa på deep web är Tor, skapat av The Tor Project. I 2000 jämförde Michael K. Bergman sökningar på internet med att dra ett stort nät på havets yta. Även om man lyckas fånga en del finns det väldigt mycket som ligger på ett sådant djup att det är omöjligt att komma åt.

torline2.se

Dark web

Ett annat begrepp som ofta används i samband med deep web är dark web. Dark web är en liten del av deep web och används av personer som sätter upp nätverk där det krävs specialprogram för att komma åt. Dark web är del av deep web men all deep web är inte dark web. Det är vanligt att båda termerna används felaktigt, något som spär på missförstånden. En studie som utfördes av dark web i slutet av 2014 visade att dark web användes främst för att begära barnpornografi, tätt följt av varor från den svarta marknaden. En senare studie, utförd i januari 2016 belyste ytterligare den typ av sidor som fanns att hitta på dark web. Man hittade en stor del illegala sidor där folk sålde droger och erbjöd kortbedrägeri. Det fanns även ett stort antal grupper av hackare på dark web, några som bland annat ägnade sig åt att hitta pedofiler och pressa dem på pengar.