TOR

Vilka använder Tor?

Många internetanvändare idag känner sannolikt inte till Tor, och även om de skulle läsa om Tor och vad Tor kan göra, skulle de flesta säkerligen tycka att det inte relaterade […]

TOR

Vad är deep web?

Har du hört talas om deep web, hidden web eller invisible web? Alla dessa namn refererar till en och samma sak, det nät av sidor och tjänster som inte registreras […]

TOR

Internetcensur

Internetcensur innebär att staten i ett land på något sätt försöker kontrollera eller begränsa det innehåll som landets invånare har tillgång till. Omfattningen av censuren varierar från land till land. […]

TOR

Tors historia

Den huvudsakliga principen bakom Tor, det som kallas ”onion routing”, utvecklades redan i mitten av 1990-talet. Bakom denna princip fanns tre män som då var anställda vid USA:s Naval Research […]

TOR

Ladda ned Tor

Den internetanvändare som önskar förhindra andra från att övervaka vederbörandes aktiviteter på internet och var man befinner sig, kan använda sig av Tor. Den fungerar på bland annat på sökmotorer. […]