Vilka använder Tor?

Många internetanvändare idag känner sannolikt inte till Tor, och även om de skulle läsa om Tor och vad Tor kan göra, skulle de flesta säkerligen tycka att det inte relaterade till dem, eller att det inte var nödvändigt för dem. Faktum är dock att alla som någon gång surfar på internet kan ha användning av Tor och den anonymitet som Tor möjliggör, även om det är av olika anledningar.

Den gemene internetanvändaren, det vill säga vanliga människor, kan till exempel använda Tor för att förhindra att deras internethistorik och surfvanor säljs till tredjepartföretag för marknadsföringssyften. För familjer med barn som surfar på internet kan Tor vara en extra trygghet, då den skyddar barnens geografiska plats genom att dölja IP-adressen. För många människor världen över är dessutom censur av olika ämnen på internet en verklighet, vilket gör att de till exempel inte kan söka efter information om saker som aids eller preventivmedel utan att använda Tor.

Tor är dock inte bara användbart för privatpersoner, utan också företagare. Genom den anonymitet som Tor förser företagare med kan de göra efterforskningar om sina konkurrenter och kommande affärsplaner utan att riskera att någon annan tar del av informationen. Något annat som kan vara hjälpsamt för företagare är möjligheten att ta ett snabblån om man behöver kapital till företaget snabbt. Det är självklart en sista utväg, men om det innebär räddningen för företaget i stunden, är det en fördel för många att möjligheten finns.women-1209678_960_720

Andra grupper som precis som företagare kan vilja dölja sina aktiviteter på nätet är aktivister som avslöjar känslig information, så kallade visselblåsare, och journalister, som vill skydda sina källor och sina efterforskningar. I länder med censur kan aktivister till exempel använda Tor för att blogga anonymt om händelser i landet, och således få ut informationen till internationella media utan att riskera att bli upptäckta. På det sättet kan journalister och aktivister båda dra nytta av Tor. Även militären använder sig av Tor för att skydda sin kommunikation, sina undersökningar och den information de samlar in via nätet. Tor är med andra ord hjälpsamt för alla internetanvändare, från den lägsta nivån i samhället (enskilda individer) till den högsta.