Global network connection and business communication concept
TOR

Vad är deep web?

Har du hört talas om deep web, hidden web eller invisible web? Alla dessa namn refererar till en och samma sak, det nät av sidor och tjänster som inte registreras […]

onion-bulbs-84722_960_720
TOR

Bitblinder

Bitblinder är ett open source mjukvaruprogram som tillåter sina användare att dela IP-adresser och bandbredd, med syfte att de ska kunna vara anonyma när de laddar ner filer och surfar […]

shield-107860_640
TOR

Internetcensur

Internetcensur innebär att staten i ett land på något sätt försöker kontrollera eller begränsa det innehåll som landets invånare har tillgång till. Omfattningen av censuren varierar från land till land. […]

work-933061_640
TOR

Tors historia

Den huvudsakliga principen bakom Tor, det som kallas ”onion routing”, utvecklades redan i mitten av 1990-talet. Bakom denna princip fanns tre män som då var anställda vid USA:s Naval Research […]

Ladda ned Tor 1
TOR

Ladda ned Tor

Den internetanvändare som önskar förhindra andra från att övervaka vederbörandes aktiviteter på internet och var man befinner sig, kan använda sig av Tor. Den fungerar på bland annat på sökmotorer. […]

Router with data plugs
TOR

Det här gör Tor

Tor står för The Onion Routing. Benämningen har det fått beroende på att den kryptering  som sker i kommunikationsprotokollsstacket i applikationslagret är kapslade som lagren i en lök. Det används […]