Skapa ett företag med god digital kompetens

För att undvika dataintrång och ekonomiska förluster bör alla företag med digital närvaro satsa på god datasäkerhet. Utan kryptering av nättrafiken och skydd av databaser kan stora mängder känslig information komma i orätta händer, som exempelvis privat kundinformation som personnummer, lösenord och bankkontonummer. För att undvika den här sorters problem är det också viktigt att ha personal med god digital kompetens, vilket går att uppnå med effektiv rekrytering.

Om ditt företag söker rekrytering i Stockholm är det klokt att kontakta Next u som är ett rekryteringsföretag med bas i huvudstaden. De har valt att komplettera de mer traditionella platsannonserna med videopresentationer av arbetsplatserna. På detta sätt kan kandidaterna få en god bild av hur jobbet ser ut samt av chefen och medarbetarna. För den som söker personal är det också enkelt att via Next u hitta medarbetare med god digital kompetens som säkerställer det egna företagets skydd mot dataintrång.

Tor – för mer anonymitet på nätet

Tor är en anonymitetstjänst som låter sina användare kommunicera mer anonymt på internet. Denna tjänst ger användaren flera krypteringslager och en hög grad av anonymisering, vilket innebär att det går att surfa utan att skapa digitala fotspår. Webbläsaren Tor Browser finns för en rad olika operativsystem och kan även användas av företag.

Viktigt med datasäkerhet

Sex procent av svenska företag har utsatts för dataintrång enligt en ny undersökning. Landets företag kan vara utsatta för stora säkerhetsrisker då de har bristfällig personal som inte följer viktiga föreskrifter. Bland bristerna fanns personal som inte följde säkerhetsrutinerna på företaget, som valde att lagra information i öppna molntjänster utan lov och dessutom använde sig av publika fildelningstjänster. En risk med dessa säkerhetsbrister är att företaget får in ransomware i sin IT-miljö, vilket kan ge stora ekonomiska förluster och drabba de anställda.

Varierande IT-säkerhet

I Finland varierar IT-säkerheten stort mellan olika företag, enligt en ny rapport från Försörjningsberedskapscentralen. En del företag skulle behöva öka sin säkerhet en hel del. Harry Koivunen, som arbetar som specialsakkunnig inom cybersäkerhet på Traficom, menar att det var en överraskning att skillnaden var så stor. Företagen kan ha fokuserat på andra saker än IT-säkerhet när de byggde sina datasystem, där funktionalitet och användarvänlighet prioriterats högre.

Skillnaden är också stor mellan olika branscher. Där det finns mycket pengar, som exempelvis inom finansbranschen, har hotbilden varit högre. Företag inom denna bransch har därför valt att satsa mer på en hög grad av IT-säkerhet. De företagsområden som har högst betydelse för samhället är också mest skyddade, som telekommunikation, finans, energi och IT. De som fokuserar minst på IT-säkerhet är enligt rapporten företag inom livsmedel, logistik och i mediebranschen. Den sistnämnda skulle kunna få stora fördelar av att satsa mer på säkerhet. Många litar på medier och därför kan det innebära en risk om någon lyckas att publicera falska nyheter. En framgångsrik IT-attack kan påverka samhällets verksamheter och aktörer. Med hjälp av gratisverktyget Cybermätaren från Cybersäkerhetscentret kan företag bedöma hur hög deras IT-säkerhet är, och arbeta för att förbättra den.