Anonymt surfande kan användas för mörka ändamål

Från den enskilde individens perspektiv kan anonymitet på nätet vara både bra och dåligt. En fördel är att det kan ge skydd mot vissa bedrägerier där det IP-nummer men använt som identifikation av datorn hamnar i orätta händer. Ofta är det dock så att de som väljer att surfa anonymt gör det för att själva kunna ägna sig åt moraliskt tveksamma eller till och med olagliga aktiviteter. I det här inlägget ska vi titta på olika typer av kriminalitet som möjliggörs eller förenklas om man använder en tjänst som anonymiserar datorns IP-nummer.

Darknet och olovlig streaming

Alla utom terrorister tycks uppskatta anonymitetstjänster, det sägs nämligen att det är CIA som skapat åtminstone en av de stora anonymiseringstjänsterna för att kunna övervaka trafiken mellan dem som använder tjänsten. I de flesta fall används anonymisering vid fildelning och som ett sätt att kunna titta på till exempel SVT-play, i vilket land man befinner sig. Oavsett om CIA eller någon annan underrättelsetjänst har kontroll över anonymiseringstjänster eller inte så kommer de inte att lägga resurser på att jaga vanliga fildelare. Darknet är en del av internet där det pågår bland annat drog och människohandel. Tillgång till Darknet kräver anonymiseringstjänsten Tor.

Anonymitet och näthat

Delar av internet är idag platser där hat och lögner kan få fotfäste. Människor mobbas på ett sätt som tidigare generationer inte behövt utstå eftersom det numera är så lätt att komma undan med förföljelse och andra dåliga beteenden. Surfar man anonymt så kan man inte ställas till svars. Det ska dock påpekas att det är ganska svårt att gömma sig helt och hållet. Blir det fråga om en polisiär utredning kan även många som trott sig vara anonyma spåras av polisens tekniker. Är det en självklar rättighet att få vara anonym eller är det tvärtom fegt och dåligt för samhället med nätanonymitet? Det är intressant fråga där åsikterna går isär.