TOR

Vilka använder Tor?

Många internetanvändare idag känner sannolikt inte till Tor, och även om de skulle läsa om Tor och vad Tor kan göra, skulle de flesta säkerligen tycka att det inte relaterade […]

TOR

Internetcensur

Internetcensur innebär att staten i ett land på något sätt försöker kontrollera eller begränsa det innehåll som landets invånare har tillgång till. Omfattningen av censuren varierar från land till land. […]

TOR

Tors historia

Den huvudsakliga principen bakom Tor, det som kallas ”onion routing”, utvecklades redan i mitten av 1990-talet. Bakom denna princip fanns tre män som då var anställda vid USA:s Naval Research […]