Vad är Tor?

För många är begreppet Tor okänt. Vad är Tor? Det är en kostnadsfri mjukvara som möjliggör att användarna kan vara anonyma under sin kommunikation över internet.

Namnet kommer från det ursprungliga projektnamnet The Onion Router – alltså Tor.

 

Vad gör Tor?
Tor styr trafiken över Internet genom ett volontär nätverk som består av fler än sextusen reläer. Tor döljer var användaren befinner sig och vederbörandes användning av nätet för alla de som bedriver övervakningsnätverk eller gör trafikanalyser. Den som använder sig av Tor gör det svårare för andra att spåra användarens aktivitet på internet. Detta gäller oavsett det handlar i besök på webbplatser, inlägg som görs i olika sociala medier – ja på alla former av interaktivitet på internet. Kanske vill man dölja att man söker information om sexleksaker eller något annat av privat natur.

 

Avsikten med Tor
Avsikten med Tor är att försvara den användarnas personliga integritet. Liksom att försvara deras frihet att kommunicera information av konfidentiell karaktär, utan att deras aktiviteter på internet övervakas.

Can't access your account?

 

US Naval Research Laboratory
Från början blev Tor-projektet sponsrat av US Naval Research Laboratory. Dock blev det ett EFF, Electronic Frontier Foundation-projekt, under 2004. De stöttade Tor finansiellt till november 2005. Idag står EFF för webbhotell för projektet.

 

SIDA och Tor
SIDA, den svenska biståndsmyndigheten, var storsponsor under åren 2010−2013. Syftet var att stötta organisationer och projekt som i sitt demokratiarbete använder digital teknik. Något som effektiviserar deras arbete och inte minst, det skyddar de människor som arbetar för mänskliga rättigheter. SIDA: s satsade totalt omkring 70-80 miljoner kronor.

 

NSA och Parliamentary Office of Science and Technology
NSA, amerikanska National Security Agency har enligt ett tophemligt utlåtande bedömt Tor som fritt översatt Kungen av hög säker, låg latens Internet anonymitet.”. Man såg inte heller ”några tronpretandenter i horisonten.”. Parliamentary Office of Science and Technology bedömde också att Tor, med sina omkring 2,5 miljoner användare dagligen, är det mest populära anonyma kommunikationssystemet på Internet.