Skyddad information inom vården

När det gäller sjukvård och annan vård sker allt mer kommunikation via internet. Detta har både fördelar och nackdelar. En fördel är att man kan komma åt vårdinformation var som helst. Om en person från södra Sverige blir sjuk i Norrland kan läkare där komma åt journaler snabbt och enkelt via internet. En annan fördel är att kommunikationen ofta går snabbare när kontakt kan tas online istället för via brev eller telefon. Men hur ser det då ut med nackdelarna?

Viktigt att informationen skyddas

Inom vård och hälsa kan man ofta råka ut för att informationen som skickas är mycket känslig. Det kan till exempel röra sig om sjukdomsbesked eller liknande som inte fel personer ska få. Det är därför mycket viktigt att informationen skyddas. Med metoder som TOR kan läkare, och annan personal inom till exempel distriktstandvarden.se vara säkra på att informationen som sänds och lagras på internet verkligen bara når dem som ska kunna nå dem.

Hur fungerar det?

I vanliga fall skickas information bara från en punkt till en annan. Med TOR skickas allt mellan flera olika servrar och krypteras mellan varje server. Det gör att en person som söker efter och försöker få tag i information ofta luras bort på vägen. Informationen avkrypteras dock inte förrän den nästan är ända framme hos mottagaren. Detta gör att den som ska ha informationen lätt kan läsa den, men inte någon annan. Inom företag och sjukvård har man ett stort ansvar i att se till att inte information av olika slag läcker ut. Det kan handla om allt från besked till adresser, telefonnummer, betalningsuppgifter, namn och annat. I dagsläget används ofta ingen, eller bara vanlig standardkryptering men med tanke på att hackare och andra lärt sig hur dessa fungerar är de inte fullt lika säkra. Det är viktigt att följa med i den tekniska utvecklingen för att se till att alla användares uppgifter hålls säkra, och här kan lösningar som TOR verkligen hjälpa till.

Vad kostar det att skydda information?

Beroende på vilken sorts skydd man behöver kan kostnaden variera. Inom sjukvården är det många anslutningar och datorer som måste skyddas och det gör självklart att kostnaden ökar, jämfört med om en privatperson beställer skyddet. Denna kostnad kan dock vara värd investeringen. Om en person märker att dennes uppgifter har läckt ut eller hamnat fel kan det bli tal om skadestånd, och dessa kan gå upp till flera tusentals kronor. Att vara förutseende och se till att uppgifterna skyddas kan alltså spara en hel del pengar i längden. Det är sällan bara en persons uppgifter läcker ut. Det vill säga, om en person upptäcker detta, är det garanterat flera som är drabbade och detta kan kosta mycket.