TOR

Vad är deep web?

Har du hört talas om deep web, hidden web eller invisible web? Alla dessa namn refererar till en och samma sak, det nät av sidor och tjänster som inte registreras […]

TOR

Ladda ned Tor

Den internetanvändare som önskar förhindra andra från att övervaka vederbörandes aktiviteter på internet och var man befinner sig, kan använda sig av Tor. Den fungerar på bland annat på sökmotorer. […]

TOR

Det här gör Tor

Tor står för The Onion Routing. Benämningen har det fått beroende på att den kryptering  som sker i kommunikationsprotokollsstacket i applikationslagret är kapslade som lagren i en lök. Det används […]