TOR

Internetcensur

Internetcensur innebär att staten i ett land på något sätt försöker kontrollera eller begränsa det innehåll som landets invånare har tillgång till. Omfattningen av censuren varierar från land till land. […]

TOR

Tors historia

Den huvudsakliga principen bakom Tor, det som kallas ”onion routing”, utvecklades redan i mitten av 1990-talet. Bakom denna princip fanns tre män som då var anställda vid USA:s Naval Research […]

TOR

Ladda ned Tor

Den internetanvändare som önskar förhindra andra från att övervaka vederbörandes aktiviteter på internet och var man befinner sig, kan använda sig av Tor. Den fungerar på bland annat på sökmotorer. […]

TOR

Det här gör Tor

Tor står för The Onion Routing. Benämningen har det fått beroende på att den kryptering  som sker i kommunikationsprotokollsstacket i applikationslagret är kapslade som lagren i en lök. Det används […]

alizee